ROTALIANA

Rotaliana lampen zijn uitdrukkingen van een authentieke en originele productieomgeving, die traditie, innovatie en modern denken combineren. In elk van de producten, met hun rijke identiteit van esthetische, functionele en culturele benaderingen, krijg je spontaan een sterk gevoel van de esthetische tendensen die de hedendaagse scene in Italië kenmerken.

Maar de eigenheid van de producten gaat verder dan dit alles: het zijn projecten die de zoektocht naar schoonheid interpreteren, maar met een voorkeur voor een schoonheid die zich niet beperkt tot de uiterlijke vorm en de zichtbare impact, maar die van kwalitatieve inhoud.

ROTALIANA